Thông báo mới nhất

Khai trương chuyên trang tranh gốm sứ Bát Tràng

Ngày đăng: 05/11/2019 11:33:46 AM
Ngày 15/11/2019, hệ thống cửa hàng Gốm sứ Việt Nam (www.gomsuviet.vn) thực hiện khai trương chuyên trang tranh gốm sứ Bát Tràng tại địa chỉ http://www.tranhsubattrang.com nhằm tạo ra một sân chơi mới dành cho những người yêu quý và quan tâm tranh gốm sứ Bát Tràng