[Sự kiện] Sự kiện ra mắt sản phẩm mới tháng 12

thông báo 06