[Thông báo] Các thành viên được nhận quà sinh nhật tháng 12

thông báo 04